De 3 Nornen
De Nornen, de noodlotsgodinnen die bij de geboorte van ieder mens aanwezig zijn
en de levensloop bepalen, zijn Urd, Skuld en Verdandi.
Zij woonden bij de bron Urd, tussen de wortels van Yggdrasil.
Urd is de bron die de boom zijn levenskracht geeft. De bron van het bestaan.
Urd is de Norn van het verleden, ook wel vertaald als noodlot.
Skuld is de Norn van de toekomst, ook wel vertaald als noodzaak.
Verdandi is de Norn van het heden en haar naam zou ‘zijn’ betekenen.
Zij spinnen, weven en ontwerpen de levensdraad
en zijn verantwoordelijk voor de levensloop van het individu.
de Nornen staan voor de verschillende stadia in het leven. Het spinnen staat voor het bewustzijn;
het weven voor de vorm en het ontwerpen voor de essentie.