Nidhogg
Nidhöggr; de draak die de levenssappen van de wereld-es Yggdrasil (levensboom)
opzuigt of aan zijn wortels knaagt.
Hij leeft aan de voet van de boom en staat voor de lust en/of het gevoel.