De Oehoe


Een uil, die jaagt op prooidieren, zoals marter; egel en jonge vos,
maar ook aas eet, zoals resten van hert bijvoorbeeld.
Hij kan tijdenlang stil zitten wachten totdat er een prooi voorbij komt.
Zij leven op een vaste plek en zijn te vinden in open terrein, zowel als in bossen.
Uit sprookjes kennen wij zijn bekende geluid en in de Harz vaak te horen
in de stilte van de schemer en de nacht.