De Specht


Meer te horen, dan te zien wanneer hij een holte in de boom maakt met zijn snavel.
Houdt zich stil, als hij zich gespot voelt. Als je lang genoeg stil wacht,
gaat hij verder en kun je hem ook zien.