De Korhoen of Auerhoen


Vliegt plotseling op in het struikgewas in oude bossen.
Staat op het menu van bijvoorbeeld de havik, maar ook op het bord van de mens in het wildseizoen.