De Gevlekte Notenkraker


Een bijzonder mooie vogel om te zien. Is een invasievogel uit zuid scandinavie.
Nestelt in sparren; Komt ook wel voor in tuinen en bij boerderijen.
Dankt zijn naam aan de hazelnoten die als wintervoorraad worden opgeslagen.
Valt op door zijn geringe schuwheid. Is dus goed benaderbaar.