De Vuursalamander


Deze vind je in de heuvels met loofbossen, die door beekjes worden doorkruist.
De vrouwtjes salamander zoekt het water op om de larven af te zetten.